İletişim: + 90 352 235 5335

Uyku Sorunları

Uyku bozuklukları yaşlılarda yaygın ve önde gelen sorunlardan biridir. Bir çok çalışmada yalıların yaklaşık %40 ‘ının uyku kalitesinden hoşnut olmadığını ve kronik uyku problemi yaşadığını göstermiştir. Yaşlılarda uykuyu pek çok faktör etkiler. Bunlardan bazıları; eşlik eden bedensel ve psikiyatrik hastalıklar, kullanılan ilaçlar, yaşa bağlı uyku değişiklikleri ve birincil uyku bozukluklarıdır.

Uyku apne sendromu, huzursuz bacak sendromu, periyodik bacak hareketleri, REM uykusu davranış bozukluğu gibi birincil uyku bozukluklarının sıklığı yaşlılarda artar. Uyku bozukluğundan kaynaklanan uyku kaybı gündüz uykululuğuna, süregelen yorgunluğa, kaza ve düşme riskinde artmaya neden olur. Uyku bozukluklarının yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkisi vardır.Regulation by Medyaonline