İletişim: + 90 352 235 5335

Unutkanlık

Unutkanlık ve hafıza fonksiyonlarında azalma yaşlılarda oldukça sıktır. Yaşlıların %25 ila 50’si unutmadan şikayetçi olurlar. Bu yüzden unutkanlığı hemen demansa bağlamak doğru değildir.

Aslında unutmak, çekinildiği kadar kötü bir kavram olmayıp mutluluk verme potansiyeline de sahiptir. Çünkü geçmiş acılarımıza, sevdiklerimizi kaybetmenin verdiği üzüntüye, çekişme ve tartışmalarımıza kadar hiçbir şeyi unutmadığımızı düşündüğümüzde yaşamanın çok da kolay olmayacağı bellidir. Yaşlı bireydeki unutkanlığın normal yaşlanma sürecine mi bağlı yoksa demansın öncü belirtisi mi olduğuna karar vermek hekim için bazı zorluklar taşır.

Unutkanlığın demansa ait bir bulgu olabilmesi için bilinen bozukluğu olmayan bir kişide diğer kognitif alanlardan ( öğrenme, hafıza, oryantasyon dil fonksiyonları ve kişilik ) en az birinde bozulmanın unutkanlığa eşlik etmesi gerekmektedir.Regulation by Medyaonline