İletişim: + 90 352 235 5335

Sorumluluktan Kaçma

Sorumluluk, insan olmak adına en genel en kesin yükümlenmedir. Sorumluluk bir amacı gerçekleştirmek olduğu kadar bir olumsuzu giderme yükümlülüğüdür. Güdümlülükte sorumluluk gerçekleşmez,sorumluluk her zaman bir benimsemeyi ,bir üstlenmeyi gerektirir. Yükümlenme istemi,tamtamına özgür seçmeye dayanan bir istemdir. Sorumlulukta yüklenme tam anlamında istemli yükümlenmedir.

Sorumlu kişi sorumluluğunu yük olarak taşımaz,onu bir gereklilik olarak görür. Sorumluluğu yerine getirebilmenin baş koşulu özgür bir bilince ve özerk bir yaşam ortamına sahip olmaktır, özgürlük ve özerklik bir gerçeğin iki ayrı görünümüdür, özgürlükte içselleşen bağımsız insan etkinliği özerklikte dışsal ya da toplumsal anlatımını bulur. Sorumluluğu belirleyen ve izleyen özgür bilinçtir, ancak sorumluluk her zaman özerk bir ortamda yerine getirilebilir.

Regulation by Medyaonline