İletişim: + 90 352 235 5335

Sosyal Pedagoji;

Sosyal pedagoji,toplumsal eğitim bilimidir. Toplumda mağdur duruma düşmüş,sosyal yönden tecrit edilmiş veya şahsi yönden problemleri olan insanların (ki bu konumda olan kişiler,yaşamlarını normal standartlarda sürdürebilmeleri için gerekli olan günlük işlerini ve görevlerini yerine getirmede zorlanabilirler.) sosyal hayata yeniden kazandırılmaları, bağımsız ve üretken hale gelmelerini sağlayan eğitimsel ve danışmaya yönelik hizmetlerin bütünüdür.

Daha basit bir anlatımla SOSYAL PEDAGOLOJİ sosyal sorunlu çocuk ,genç ve yetişkinlerin okul dışı eğitimidir. Sosyal Pedagog bu eğitimi uygulayan ve uygulamalara eşlik eden pedagojik ve psikolojik teorilere profesyonel açıklık getirmeye çalışan uzman kişidir.Bir bilim dalı olarak yaklaşık200 sene gibi uzun bir geçmişe sahip olan Pedagoji, kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek sağlıklı bir toplum yaratmanın önemli yapı taşlarından biri olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

İnsan sosyal bir varlıktır ve yaşamını çevresinde başka insanlar olmadan normal olarak sürdüremez.Her insanın ( bebeğin,çocuğun,ergenin ve yetişkinin) toplumda bir yeri vardır. Bu yeri,bireyin çevresindeki diğer insanlarla girdiği ilişkileri, iletişim yöntemleri ve davranış biçimleri ve tarzları belirler.Yani önce bebeğin sonra bir çocuğun sonra bir ergenin gelişim süreçleri dönemlerinde çevresindeki insanlarla yaşadığı ilişkiler, iletişim yöntemleri ve davranış tarzları kişiliğin gelişiminde ve karakterin oluşumunda en büyük etkenlerdir ve belirleyicidir.

Çocukların büyüdüklerinde toplumsal yaşamda hangi yerde bulunacaklarını birinci derecede Anne Baba ve çevresi belirlediğine göre biz anne babalara düşen sorumluluk büyük.Çocuk yetiştirmek bir sanattır denmiş. Evet,çocuk yetiştirmek zor ,zaman ve sabır isteyen bir uğraşı.Tıpkı sanatçıların uğraştıkları gibi.İyi bir müzisyen,iyi bir ressam,iyi bir heykeltıraş,iyi bir yazar,iyi bir tiyatro oyuncusu olabilmek için severek,sabırla,özveri ile çalışıp eserlerini ortaya çıkarıyorlar.Sonunda ortaya çıkarttıkları sanatla gurur duyuyorlar.Tıpkı sağlıklı,özgüveni yüksek, kendisine ve çevresine saygılı, üretken, bağımsız,kendisine ve topluma yararlı bireyler yetiştiren anne ve babaların gurur duyduğu gibi. Alınacak danışmanlık desteği ile bilerek, severek ve öğrenerek herkesin bu zor görevi yerine getirmesi mümkündür.
Regulation by Medyaonline