İletişim: + 90 352 235 5335

HD Aile Danışma Merkezi

HD Aile Danışma Merkezi, ailelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baş edebilmeleri için korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla açılan bir merkezdir.
Aile hayatının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanması, uyumlu aile ilişkilerine katkıda bulunulması, aileyi bir arada tutan bağların kuvvetlendirilmesi, aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama uyumlarının sağlanması, sağlıklı çocuk yetiştirme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile aile sisteminde özgürlük, sorumluluk ve Toplumsal değerler arasında bir denge sağlanması amaçlanmaktadır.
HD Aile Danışmanlığı Merkezi'nde bu amaçlara uygun olarak; evliliğe hazırlık, eşler arası uyumsuzluk, tek ebeveynlik, ebeveyn-çocuk ilişkisinden doğan sorunlar, aile içi rol ve sorumluluklann dağlımı, yaşlı ve engelli üyelerin bakımı, boşanma öncesi ve sonrası yaşanan sorunlann giderilmesi vb. konularda ailenin kendi kendine yeterli hale gelmesi yönünde mesleki çalışmalar sürdürülmektedir.

Günlük yaşantımızda içinde bulunduğumuz döneme bağlı olarak bazı zorluklarla karşılaşırız. Bu sorunlar nedeniyle çevremizle ve özellikle ailemizle olan ilişkimiz, iletişimimiz etkilenebilir. Bunların bir kısmını aşabilirken, bir kısmını da çözmekte zorlanabiliriz. Yeni evliyken, hamilelikte, çocuklar küçükken veya onların ergenlik dönemlerinde; aile olarak yardıma, psikolojik desteğe ihtiyaç duyabiliriz.
Ailenin bir üyesi sorun yaşadığında bu sorun, aslında tüm aileyi etkiler. Bazen de ailedeki ilişkiler bu sorunun devam etmesine neden olur.
Aile danışmanlığı, yaşanan sorunları aile sistemi içinde ele alır ve aile üyeleriyle birlikte çalışır. Çünkü herhangi birinin problemi aslında tüm aileyi ilgilendirir ve problemin çözümü için de aile üyelerinin katkısı önemlidir. Aile danışmanlığı veya aile psikoterapisi; bazen bütün aile bazen de bazı aile üyelerinin katılımıyla yapılır.
Aile terapisinin amacı, aile içindeki dinamikleri incelemek ve aile bireylerinin karşılaştıkları zorluklan çözmelerine yardımcı olmaktır.

Hanım DEMİRBAŞ
Uzman Sosyal Pedagog / Psikolog

Regulation by Medyaonline