İletişim: + 90 352 235 5335

Kimlik Problemleri

Ergenler,diğerleri arasında özgürlüklerini ya da farklılıklarını sergileyebilmek için çaba harcamak zorundadırlar.Ergenlerin gösterdiği bu çaba temelde, bireyin kişiliğindeki güçlü ya da sağlıklı yanları ön plana çıkararak kendisini olabilecek en olumlu biçimde var etme ve diğerleri tarafından öyle tanınma savaşıdır.

Ancak, gencin seçtiği gelişimsel yollar her zaman uyumu sağlayacak bir düzeyde devam etmez.Bazen uyumsuz yollar, yörüngeler ortaya çıkabilir.Bu uyumsuz yörüngeler ergeni bir bocalama içerisine sokabilir.Bu yöndeki bir ergenlik krizini çözümleyemeyen genç,kimlik karmaşası ya da rol karmaşası diye adlandırdığı durumla karşılaşır.

Erikson’a göre,ergen için bu karmaşa iki şekilde sonuçlanabilir; ya arkadaşlarından ve ailesinden kendini soyutlayarak içe kapanır ya da bu karmaşa içinde kendi kimliğini kaybeder.

Regulation by Medyaonline