İletişim: + 90 352 235 5335

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi eğitimi 0-6 yaş arası (okul öncesi) gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel,dil, motor,özbakım,sosyal ve duygusal ) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa,aileye, eğitimciye ve topluma destek olmayı amaçlamaktadır.

Çocuk Gelişimi programında, çocukların beceri ve davranışları,çoklu zeka kuramına göre yeteneklerinin saptanması ve buna uygun eğitim-öğretimin düzenlenmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir.
Çocuklarda yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla,motivasyon ve güdülemeye gereken önemin verilmesi amaçlanmıştır.

Regulation by Medyaonline