İletişim: + 90 352 235 5335

Cinsel Yönelim Sorunları

Çocuğun her alandaki gelişiminde olduğu gibi, cinsel eğitimde de aileye oldukça büyük görevler düşmektedir. Çocuğun kişiliğine temel oluşturacak özelliklerin çoğu ailede oluşmaktadır. Bu da ancak çocukların yaşına uygun bir şekilde, gerektiği kadar bilgilendirilmeleri ile mümkündür.

Çocuğa ve ergene bilgi verirken ailenin yapısı göz ardı edilmemelidir. Sağlıklı bilgi verilmesi her aile tipinde aynı düzeyde olmamakta, bazı ailelerde yeterince sağlanamamaktadır. Elbette her ailenin bu konuda bilgili ve bilinçli olması beklenmez.

Önemli olan öğrenmeye ve bilgiye açık olmalarıdır. Aile dışında yaşadıkları olayları (okulda,arkadaşlar arasında vb.) rahatlıkla ailenin diğer üyeleriyle paylaştıklarından, sorun çıktığında sağlıklı yönlendirme yapmak daha kolaydır ve hatalı davranışları zamanında önlenebilir.

Regulation by Medyaonline