İletişim: + 90 352 235 5335

Bireysel Problemler

İnsan yaşamının, doğumdan sonraki en önemli dönüşümü, çocukluktan erişkinliğe geçiş olan ergenliktir. Ergenlik bir değişim ve büyüme sürecidir.Ergenlik döneminde birey hem bedensel, hem ruhsal,hem de toplumsal açıdan değişime ve dönüşüme uğrar.

Ergen bir taraftan geleceği ile ilgili planlar yaparken bir taraftan da zihni geçmişin değerlendirilmesiyle meşguldür. Geçmiş gözden geçirilip,sağlıklı bir şekilde değerlendirildikten sonra ancak bir gelecek oluşturulabilir. Ergenlik döneminde danışmanlığın amacı; bu dönemin karmaşasında, geçmişle gelecek arasında kalmış ergenin,geçmişini sağlıklı bir şekilde değerlendirip,gelecekle ilgili planlar yapabilmesine,aile içindeki rolünü bir yetişkin olarak konumlandırmasına yardımcı olmaktır.

Regulation by Medyaonline